top of page

Dr Bach Blomsterterapi 

En serie av 38 st blomsteressenser som påverkar dina känslor och sinnes stämmningar och hjälper dig att återfå balans och harmoni.

HITTA RÄTT BLOMSTERMEDEL

EFTER SINNESTILLSTÅND


BRISTANDE INTRESSE/ APATI

9.Clematis

Likgiltig, tankspridd, drömmare

7.Chestnut Bud

Svårighet att lära av sina misstag

16.Honeysuckle

Nostalgi, hemlängtan, Kvar i det förgångna

21.Mustard

Djup dysterhet utan känd orsak

23.Olive

Fullständig utmattning

35.White Chestnut

Ihärdiga, ovälkomna tankar som mal

37.Wild Rose

Dagdrömmare, Saknar ambitioner

RÄDSLA/OTRYGGHET

2.Aspen

Rädsla av okänt ursprung

6.Cherry Plum

Rädsla att tappa kontrollen

20.Mimulus

Rädsla av kända orsaker

25.Red Chestnut

Oro över familj och vänner

26.Rock Rose

Rädsla, panik, skräck

TVIVEL /OSÄKERHET

5.Cerato

Tvivel på den egna förmågan.lättpåverkad

12.Gentiana

Förtvivlad, nedstämd och modfälld

13. Gorse

Extremt uppgiven

17.Hornbeam

Skjuter upp saker, svårt att komma igång

28.Scleranthus

Obeslutsamhet

36.Wild Oat

Svårighet att hitta sin livsuppgift

 

ENSAMHET

14.Heather

Fixerad vid sina egna problem

18.Impatience

Otålighet, irritation

34.Water Violet

Stolt, reserverad, isolerad

ÖVERKÄNSLIGHET

1.Agrimony

Inre oro och lidande bakom en glad fasad

4.Centaury

Svårt att sätta gränser

15.Holly

Avundsjuka, misstänksamhet, hämndbegär

33.Walnut

Vid förändringar i livet, skyddande medel

 

MODLÖSHET / FÖRTVIVLAN

10.Crab apple

Självförakt, känsla av psykisk/fysisk orenhet

11.Elm

Känsla av otillräcklighet

19.Larch

Uppgivenhet, bristande självförtroende

22.Oak

Arbetsmyra, ger aldrig upp, stärkande medel

24.Pine

Skuldkänslor, tarpå sig andras misstag

29.Star of Bethlehem

Mot alla typer av chock

30.Sweet Chestnut

Extrem ångest

38.Willow

Förbittring, känner sig orättvist behandlad

 

ÖVERDRIVEN ORO OM ANDRA

3.Beech

Arrogans, kritisk mot andra

8.Chicory

Överdriven dominans, martyr

27.Rock water

Strikt och hård mot sig själv

31.Vervaine

Överdriven entusiasm,stress, fanatisk

32.Vine

Dominant, auktoritär

39.Räddningsdroppar

Vid alla typer av chock, nervositet,

 

BIOFLORAL BACH BLOMSTERDROPPAR  Ekologiskt odlade växter framställda enligt Dr Bach Original metod.

bottom of page